Landelijk Overleg Finance & Control (LOOFC)

In september 2020 heeft de Vereniging Hogescholen een externe commissie (beter bekend als de commissie van Straalen, 2021) ingesteld om de doelmatigheid van de sector HEO (Hoger Economisch Onderwijs) te verkennen. Dit is geen toeval, maar een logische stap in de beleidscyclus van de Vereniging Hogescholen, waarbij de herijking van de sector HEO (beter bekend als de commissie Willems, 2015) wordt geëvalueerd. Hoewel er nooit een officieel rapport is verschenen, heeft de commissie Willems in 2016 geadviseerd om 20 bacheloropleidingen te saneren dan wel samen te voegen.

Dat lijkt een grote stap in het vereenvoudigen van het aanbod aan opleidingen, echter na het verstrijken van een kort moratorium zijn er inmiddels 34 nieuwe Ad opleidingen voor teruggekomen. Dit bleek bij de presentatie van het rapport van de werkgroep duurzaam en toekomstbestendig organiseren van economisch Ad (Associate degree) aanbod (beter bekend als de commissie Ketelaar, 2018). Hiermee komt een structureel probleem naar boven, namelijk het onvermogen bij de Vereniging Hogescholen om regie te kunnen voeren op het opleidingen aanbod en afstemming op de ontkoppelingspunten binnen de verticale opleidingenkolom.

Van de middelbare school (EQF (European Qualification Framework), niveau 4) naar een Ad (EQF, niveau 5), van een Ad naar een Bachelor (EQF, niveau 6) en van Bachelor naar een Master (EQF, niveau 7). Dit heeft aan de ene kant te maken met wet- en regelgeving, maar ook bestuurlijk is de organisatie van het aanbod te complex.

Met deze boodschap heeft het dagelijks bestuur van LOOFC eind november 2020 contact opgenomen met de commissie van Straalen. Na een beknopte analyse van de landelijke opleidingsprofielen binnen de sector HEO, bleek dat ze allemaal uniek zijn. Zo uniek zelfs, dat ze totaal onvergelijkbaar zijn. Er ontbreekt aan de ene kant een integraal beoordelings-kader voor het opleidingen aanbod en aansluiting van het opleidingen aanbod binnen de internationale context (EQF, EHEA en UNESCO) van het hoger onderwijs, maar ook de gehanteerde terminologie is diffuus.

Met deze constatering is er een kleine werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen, de NVAO, de Tuning Academy, het dagelijks bestuur van het landelijk overleg Journalistiek en het landelijk overleg Finance & Control. Universiteiten werken al 20 jaren aan methodes om degree programs internationaal vergelijkbaar te maken. Met begeleiding van professor Robert Wagenaar, de expert van OCW op het gebied van het Bologna proces, probeert de werkgroep aan de hand van de CALOHEE werkwijze de opleidingsprofielen en learning outcomes van journalistiek en finance & control uit te werken.

Dit proof of concept kan een eerste stap opleveren naar een integraal beoordelingskader voor het opleidingen aanbod. Daarnaast maken we een internationale lijst met terminologie, die zowel door de Vereniging Hogescholen als de NVAO kan worden gebruikt.
De verkenningscommissie HEO rapporteert in deze zomer aan de minister.

Met vriendelijke groet, Eveline Kapteijn

Top