Geachte heer, mevrouw,

Werknemers gaan in de huidige markt vaker op zoek naar een nieuwe uitdaging die beter past bij zijn of haar kennis en/of vaardigheden. Ook organisaties staan vandaag de dag voor uitdagingen, waarbij zij menselijk kapitaal moeten aantrekken en ontwikkelen op de lange termijn om concurrerend te blijven in de huidige markt. Echter staan organisaties voor een dilemma om te investeren in haar eigen medewerkers via loopbaanmanagement activiteiten zoals opleiding, omdat zij het risico lopen dat werknemers de nieuwe vergaarde vaardigheden en/of kennis elders gaan gebruiken.

Om zowel de uitdagingen van werknemer als werkgever het hoofd te bieden, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de effecten van loopbaanmanagement activiteiten op de loopbaanstappen die werknemers vervolgens anticiperen. Daarover is nog niet veel onderzoek voorhanden. Aan de Open Universiteit is daarom in het kader van het afronden van de Masteropleiding in het Management een onderzoek opgezet door ondergetekende onderzoeker. Daarom wil ik, Damian Bouland, u uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u direct bij aan het verkrijgen van inzicht in, of en hoe loopbaanmanagement activiteiten de loopbanen van werknemers in beweging brengen.

Om dit onderwerp te onderzoeken ben ik geïnteresseerd om meer te vernemen over uw ervaringen met loopbaanmanagement activiteiten en de loopbaanstappen die u anticipeert. Concreet vraag ik u om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over de door u ervaren loopbaanmanagement activiteiten vanuit de organisatie, hoe u uw eigen inzetbaarheid inschat, hoe u uw arbeidsrelatie met uw werkgever ervaart, en denkt over mogelijke loopbaanstappen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten. De risico’s voor deelname aan dit onderzoek zijn minimaal. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deelname u emotioneel zal beïnvloeden, maar als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de onderzoeker via de contactgegevens onderaan deze brief.

Indien u bereid bent om mee te doen aan het onderzoek, verzoek ik u vriendelijk om via de onderstaande klink de vragenlijst te openen en de vragen en stellingen te beantwoorden.
Link naar enquête: https://q.crowdtech.com/HMzVfImrR0S_7xPbSBVd_A 

Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het betreft uw geslacht, uw opleidingsniveau en uw dienstjaren bij uw huidige werkgever. Het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te beantwoorden. Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit op een beveiligde server. De gegevens van het onderzoek worden enkel gedeeld met ondergetekenden. De gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie die naar u kan worden herleid. De resultaten worden weergegeven in een onderzoeksrapport (scriptie), maar zijn nooit naar u te herleiden. Mocht u interesse hebben in de bevindingen van dit onderzoek, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst vrijblijvend uw e-mailadres achterlaten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend eenmalig voor dit doel gebruikt en zal niet worden bewaard. 

Dit onderzoek valt binnen de onderzoek voorwaarden van de Open Universiteit, waardoor de resultaten enkel voor academische doeleinden worden gebruikt en deze studie voldoet aan de AVG/GDPR voorschriften. De door u versterkte gegeven zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. Bij voorbaat dank voor uw deelname. Indien u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Damian Bouland (onderzoeker)
E-mail: damian.hva@hotmail.com

Sarah Courchesne Msc. (begeleider)
E-mail: sarah.courchesne@ou.nl

Dr. Dave Stynen (begeleider)
E-mail: dave.stynen@ou.nl

Top