Wie zijn wij?
Via deze weg willen wij ons graag even voorstellen.

Huidig bestuur
De heer Danny Kooistra De heer Henk Menting De heer Deon van Nugteren
Voorzitter Secretaris Penningmeester
     
Mevrouw Jolanda van der Steen De heer Frans de Vos Mevrouw Mirjam Groenendijk
Tweede voorzitter Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid


Huidig Raad van Toezicht
De heer Bert Steens De heer Frans van den Donker De heer Peter van Dongen
     

 

Henk_Menting