Waarom zou u partner willen worden?

Waarom zou u partner willen worden? Partners profiteren optimaal van:

De toegevoegde waarde van Financials For Financials!
Als beleidsbepaler binnen jouw organisatie stel je hoge eisen aan je financiële deskundige(n). Je verwacht een intelligent en accuraat opereren vanuit een goed ontwikkelde kennis van zaken gekoppeld aan een scherp inzicht. De dagelijkse druk op je controller(s) is groot en een goede ondersteuning is van onschatbare waarde. Daarom is er Financials For Financials, een vereniging ván financiële professionals vóór financiële professionals. Een centrum van financiële kennis, informatie en documentatie, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de aangesloten leden. Een bron ook waaruit de leden naar hartelust kunnen putten om hun professionele performance verder te optimaliseren. Ten bate van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Jouw organisatie bijvoorbeeld.

Bevordering kennis en competentie
Om de leden in de gelegenheid te stellen hun financiële kennis up-to-date te houden, organiseert Financials For Financials in samenwerking met diverse gerenommeerde kennisinstellingen regelmatig workshops, studiebijeenkomsten en congressen. Vaardigheden en competenties kunnen worden aangescherpt tijdens praktijkgerichte management- en persoonlijkheidstrainingen.

Ondersteuning dankzij netwerk
Je financiële adviseur wordt geconfronteerd met een ingewikkeld probleem. Dan biedt Financials For Financials je controller de mogelijkheid om collega's te consulteren. Voor het inwinnen van informatie of coaching. Als partner van Financials For Financials kun je ook direct in contact treden met onze leden tijdens evenementen die we samen met je organiseren. Dat kan waardevolle contacten opleveren in het kader van het onder de aandacht brengen van je producten/diensten bij andere organisaties of het invullen van opengevallen financiële functies binnen je organisatie.

Samenwerking als basis
Om het hoge dienstverlenende niveau van onze organisatie te handhaven, zijn we altijd op zoek naar samenwerkingsverbanden en partners. Organisaties die Financials For Financials financieel, facilitair en/of inhoudelijk ondersteunen. Met een goed functionerend (kennis)netwerk als tegenprestatie. Uiteindelijk is ook jouw organisatie gebaat bij een goed opgeleide en geïnformeerde financiële adviseur.

Interesse om partner van onze vereniging te worden? Neem contact op met een van onze bestuursleden

« Terug naar overzicht