VVCM

VVCM De doelstelling van de VVCM is het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord.

« Terug naar overzicht Meer informatie »