Verslag workshop Beheersmaatregelen Soft controls
nieuws Op donderdag 16 april heeft Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Financials For Financials, een workshop georganiseerd over 'Beheersmaatregelen Soft controls', een zeer actueel onderwerp waarvoor in steeds meer organisaties aandacht voor is. Bewust of onbewust, blijkt uit het onderzoek bij een aantal organisaties waar studenten van de Hogeschool onderzoek hebben uitgevoerd.

Na ontvangst met koffie in het Brascafé van de Hogeschool werden de deelnemers in ruim een uur in een inleiding door Anne-Loek Stubbe (Hoofddocent Financials Services Management - FSM aan de Hogeschool Rotterdam) volledig bijgepraat over wat wordt verstaan onder soft controls, hoe soft controls zich verhouden t.o.v. hard controls in organisaties en in de maatschappij en werden 'soft controls' met behulp van een uitgebreid aantal voorbeelden en aansprekende Youtube filmpjes nog concreter gemaakt.

Het programma werd onderbroken door een heerlijk buffet in het Brascafé met volop gelegenheid tot netwerken en delen van kennis en ervaring over 'soft controls'.

Na dit aangename intermezzo heeft Anne-Loek nog een toelichting gegeven op de resultaten uit het onderzoek door de Hogeschool en heeft ook aangegeven dat dit onderzoek nog niet is afgerond en dat de Hogeschool daarom nog steeds bijzonder geïnteresseerd is in organisaties die open staan voor nader onderzoek. Een aantal aanwezigen heeft hier enthousiast op gereageerd en aangegeven haar netwerk daarvoor open te stellen.
Voorts werd de groep in vieren gesplitst voor de uitwerking van een aantal cases (waarvoor een ieder een deelname voorkeur uit heeft kunnen spreken) en werd in de groepen enthousiast gediscussieerd over de voorliggende cases en over praktijkvoorbeelden die de deelnemers zelf ter sprake brachten op verzoek van Anne-Loek. Iedere groep werd daarbij vergezeld door een afgevaardigde van de Hogeschool voor het vastleggen van het besprokene, eveneens als aanvulling op de onderzoeken die zij uitvoeren.

Tenslotte heeft Maaike Lycklama á Nijeholt (lector Finance & Business Innovation aan de Hogeschool Rotterdam) nog een slotwoord gehouden waarin zij Anne-Loek, alsook de studenten Maria Sarkisjan en Tim Hoetelmans en Financials For Financials, bedankt voor de prettige en enthousiaste samenwerking. De avond werd beëindigd in het Brascafé met een informele (netwerk) borrel.

Al met al een bijzonder geslaagde avond, met een leuke samenstelling van seniorleden, belangstellende studenten-leden, bestuursleden en partners. Een avond waarin we veel enthousiaste reacties van deelnemers hebben gehoord. Dit belooft wat voor de volgende bijeenkomsten in 2015 in het kader van 'soft controls'.


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder