Verslag seminar ‘Het nieuwe Klokkenluiden’
nieuws

Het nieuwe Klokkenluiden in samenwerking met Crowe Horwath Advisory en Ing. Ad Bos (bekend van het klokkenluiden in de bouw).

Op donderdag 14 maart waren ruim 25 financials (leden en niet leden) aanwezig bij Business Center Nederland (BCN) in Capelle aan den IJssel voor het bijwonen van het seminar.

De opkomst was groot en het enthousiasme over de sprekers Francis Bouman, partner van Crowe Horwath Advisory, en Ad Bos, klokkenluider, was niet minder. Uit de evaluatie achteraf bleek een rapportcijfer voor de gehele bijeenkomst van 8,1. Wij zijn er als vereniging trots op dat de aanwezigen ons seminar met dit cijfer hebben beloond en vertrouwen erop dat de kwaliteit van de seminars in zijn algemeenheid zullen leiden tot een nieuwe ledenaanwas in dit jubileumjaar. Dit jaar bestaat Financials For Financials maar liefst 50 jaar en dat zal op 24 september a.s. worden gevierd met een groots jubileum congres. Mark your date!

Het seminar bestond uit twee delen ..

Voor de pauze heeft Francis ons meegenomen in de actuele stand van de wet- en regelgeving omtrent klokkenluiden. Francis heeft ons in een duidelijk theoretisch kader de stappen laten zien die gemaakt zijn en heeft een en ander ondersteund door voorbeelden als wikileaks en de casus AHOLD.

Gestart met een opfrisser voor iedereen in het herkennen van de bekendste (vaak inmiddels vergeten) klokkenluiders. Daarna werd de situatie in Nederland gepresenteerd (vergelijkbaar ook voor andere toonaangevende landen in Europa) en werd deze situatie afgezet tegen de situatie in de VS. De conclusie is dat men in de VS (Sarbanes Oxley wetgeving) een stuk verder is met de bescherming en inkomenscompensatie van de klokkenluiders dan in Nederland. Er wordt in Nederland via gedragscodes aandacht geschonken aan klokkenluidersregelingen maar deze zijn nog vrij vaag en breed interpreteerbaar. De stichting van de Arbeid maakt zich hard voor betere wet- en regelgeving hieromtrent en er ligt inmiddels een wetsvoorstel 'huis voor klokkenluiders' .

Tijdens de pauze was er een prima catering (broodjes, warme snacks en drankjes) verzorgd door BCN.

Na de pauze werd het woord gegeven aan Ad Bos, ons allen bekend als de 'bouw klokkenluider'.

Ad hield een emotioneel betoog over welke stappen hij heeft gezet in het proces van klokkenluiden. Zware stappen die hem veel hebben gekost (zakelijk, privé, financieel en voornamelijk emotioneel) en waar de laatste rechtszaken nog steeds niet zijn afgerond. Een proces waaruit blijkt dat waarschijnlijk de onderste steen in Nederland nooit boven zal komen en waaruit bovendien blijkt dat het maken van onderhandse afspraken en hieraan gekoppelde verdelingen van gelden nooit zal verdwijnen uit de cultuur. Om zijn betoog te onderbouwen kregen wij inzicht in stukken waaruit onomstotelijk vast staat welke partijen in welke mate betrokken waren bij de bouwfraude. Ook gaf hij inzicht in de hoogte van de bouwfraude en de opgelegde boetes.
De openhartigheid van zijn betoog sprak de aanwezigen enorm aan en er is dan ook veel vraag naar zijn boek dat hij hierover heeft geschreven.

Na afloop was er nog de gelegenheid voor netwerken onder het genot van een borrel en een hapje. Ook hier werd door velen nog gretig gebruik van gemaakt.

Het was een bijzonder succesvol seminar waarbij - voor het eerst in de historie van Financials For Financials - PE punten (3) waren te verkrijgen voor het bijwonen van dit seminar van het begin tot het eind. Zes van de aanwezige personen hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze regeling.

Namens het bestuur van Financials For Financials willen wij nogmaals Ad Bos en Francis Bouman bedanken voor hun bijdrage en alle aanwezigen voor hun actieve deelname aan het seminar.

Annelieze Heijliger en Frans de Vos

Bekijk een foto impressie van de seminar


Meer nieuws
Uitnodiging bijwonen blockchai...
Leuk nieuws!

KOIOS start in februari 2020 wederom met de ze... Lees verder

Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder