Verslag bijeenkomst Empowerment met Soft Controls
nieuws

Na de algemene ledenvergadering was het tijd om de rode draad van 2015 weer op te pakken met de workshop "Empowerment met soft controls". Dit keer was als locatie gekozen voor de remise van HTM in Den Haag.

Met een samenvatting van de vorige workshop in het kader van soft controls (april 2015 bij de Hogeschool Rotterdam) zette dr. Maaike P. Lycklama à Nijeholt, lector Finance & Business Innovation aan de Hogeschool van Rotterdam, nog even duidelijk het thema soft controls uiteen. Hieruit kwam helder naar voren dat er een goede balans moet zijn tussen hard controls en soft controls, en dat soft controls op de lange termijn meer invloed hebben op het feitelijke gedrag van mensen dan hard controls. Daarom bereikt men met soft controls op lange termijn meer voor organisaties dan met hard controls.

Vervolgens gaf Tim Hoetelmans, student en onderzoeker aan de Hogeschool van Rotterdam, een korte uiteenzetting van zijn inbreng in het project om te komen tot een soft control scan en toolkit op basis van enthousiaste en inhoudelijke gesprekken met verschillende financials over soft controls in hun organisatie.

Dagvoorzitter van deze workshop drs. Francis H.C. Bouman RA rm, partner bij Crowe Horwath, gaf ons meer inzicht in het door HTM gebruikte Business Control Framework (BCF)van Robert Simons. Dit was de inleiding voor de case van HTM en de vraag hoe soft control kan worden ingebracht in een beheersmodel. De vraagstukken voor HTM waren: 1. Hoe willen we HTM beheersen, 2. Hoe beheersen we HTM nou eigenlijk in de praktijk en 3. Wat zijn daarbij de verschillen. Duidelijk kwam naar voren dat HTM een starre organisatie was waar met name gestuurd werd op regels en procedures (hard controls).

De aanpak door HTM werd ingezet op een tweetal sporen: Gedrag en een control framework (toepassing). Agnes Verbunt, senior HR adviseur HTM, nam ons mee in het spoor gedrag. Gedragsverandering en het stimuleren van de door HTM opgestelde kernwaarden Eenheid, Eerlijkheid en Eigen verantwoordelijkheid waren hierbij de doelstellingen. Een belangrijke rol in het proces is weggelegd voor een 20-tal kernleden, onder de naam "Kompassie groep".

Tijdens het uitstekend verzorgde working dinner moest een viertal stellingen over soft controls worden besproken. Direct na het diner werd de deelnemers gevraagd om hun visie omtrent deze stellingen, eens of oneens. Natuurlijk was een ieder inmiddels bijzonder benieuwd naar het resultaat van de gedragsverandering in de praktijk. In de presentatie van drs. Rick de Kwant RC, manager Control bij HTM, nam hij ons aan de hand mee met het voorbeeld van hoe om te gaan met rituitval bij HTM. Een element van rituitval is voertuigbeschikbaarheid, mede beïnvloed door besluiten hieromtrent door de tram/ buschauffeur waarbij veiligheid altijd voorop staat binnen HTM. De beheersing hiervan is onderzocht met het control framework van Robert Simons als basis.

De slotconclusie is dat gedragsverandering echt werkt in de praktijk. Voor Financials for Financials weer een bevestiging dat soft controls van essentieel belang zijn voor de controller van nu en de toekomst. We kunnen weer terug kijken op een zeer leerzame workshop waarop de grote groep deelnemers (tussen 40 en 50 aanwezigen) bijzonder enthousiast was en de workshop waardeerde met een gemiddelde 8,4.

Bekijk de foto's van deze bijeenkomst. 


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder