Verslag Seminar De Groene Controller
nieuws

Ondanks het slechte weer en de donkere avond was er toch veel belangstelling met maar liefst 40 studenten, 10 docenten en 5 FFF leden.

Na een hartelijk welkom geserveerd met koffie en thee in het "grand cafe", werd om ca. 17.30 uur het programma van deze avond toegelicht door Hanneke Oude Elberink(intro Avans lectoraat Sustainable Finance & Accounting, intro FFF, presentatie door CFO Interfaceflor, workshop met stellingen, afsluiting).

Avans Hogeschool is onder leiding van het lectoraat Sustainable Finance & Accounting nu zelf de eerste stappen aan het zetten voor een integraal jaarverslag over 2015. De eerste groep van studenten doet nu een nulmeting naar wat er al aan financiële en niet-financiële informatie verzameld en gerapporteerd wordt. Want dat is volgens de lector Marleen Janssen Groesbeek waar het bij integraal verslaggeven allemaal omdraait: het laten zien van waardecreatie en niet alleen de financiële waardecreatie. Om die te kunnen laten zien wordt er gewerkt met zes kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal-netwerk en natuurlijk kapitaal.

Financials For Financials is voor de jonge aankomende en startende professional het platform om mee te denken en te werken aan nieuwe ontwikkelingen zoals sustainability in het bedrijfleven. Via een laagdrempelig (student)lidmaatschap van de vereniging liggen interessante mogelijkheden tot het delen van kennis met ervaren professionals in het bedrijfsleven via netwerkbijeekomsten, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken, aldus Stan van Wissen, bestuurslid FFF.

Vervolgens gaf De heer Richard ter Steege, Controller Interfaceflor een boeiende presentatie over de achtergrond van Integrale Jaarverslaggeving (IR), hoe kom je tot een Integraal Jaarverslag en wat is de rol van de controller daarin en begeleiding bij de transformatie van traditioneel naar duurzaam ondernemen; Echt een voorbeeld van een "groene controller" omdat hij als "sustainability ambassador"’ ook nog eens buiten zijn eigen comfortzone van louter financiële rapportage durft te treden. Door zijn presentatie werd de weg naar het "debat" geopend: immers integrale verslaggeving wordt door de meeste financiële professionals in de organisatie nog gezien als een zaak van de "duurzaamheidsafdeling". De huidige financials hebben hun IFRS en andere wettelijke regels waar zij zich aan moeten houden en de integratie van niet-financiële informatie moeten anderen maar doen.
Nadat de zaal was verdeeld in kleine groepen werd er gediscussieerd over een aantal stellingen onder het genot van een kopje soep, diverse snacks en broodjes.

Om ca. 19:30 uur werd onder leiding van het panel van Richard, Marleen en Stan een 6-tal stellingen plenair besproken. Dit leidde tot leuke interacties tussen de zaal en de panelleden. Voorbeelden van 2 stellingen:

  1. Het invoeren van Integrated Reporting leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering of is daar meer voor nodig?
  2. De slag naar de groene controller kan pas echt worden gemaakt door de Z-generatie.


Na een dankwoord en uitreiking van een presentje door Stan aan de organisatoren (Hanneke en Marleen) en aan de "Groene" controller Richard, was er nog ruimschoots de gelegenheid tot ruim 21.00 uur om na te praten onder het genot van een drankje.

Met vriendelijke groet,
Stan van Wissen


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder