Verandering is de enige constante
nieuws Bestuurslid Frans de Vos van Financials For Financials uit ons cm: nieuwpanel geeft commentaar op het belangrijkste nieuws, veranderingen dit keer. ‘De wereld om ons heen verandert en dus moeten we mee veranderen, dat geldt voor ieder mens en iedere organisatie. De veranderingen gaan echter zo snel dat je je als mens en organisatie bijna niet meer kunt voorbereiden op of wapenen tegen de commerciële en financiële gevolgen van de vele veranderingen. Het implementeren van goed ‘risicomanagement’ wordt steeds belangrijker in organisaties en dan bedoel ik met name het bewustwordingsproces omtrent de vele risico’s.

Het nieuws van de afgelopen weken stond weer bol van actualiteiten die ons als financial bezig houden: het wel of niet door gaan van de Brexit, fraude bij Pathé als gevolg van ceo phishing, de enorme kosten van de energietransitie die noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken en de enorme kosten en knelpunten die veroorzaakt worden schade als gevolg van extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Daarnaast geldt voor de cfo/finance manager/controller de noodzaak tot voortdurende verandering om procesoptimalisaties te realiseren, waarbij digitalisering, robotisering, machine learning en blokchain onvermijdelijk zijn.

Brexit, deal or no deal
Voor veel organisaties die internationale handel drijven was het een spannende week. Zou er een deal komen over de Brexit. Woensdag was er witte rook, Théresa May had haar kabinet kunnen overtuigen van het conceptrapport over de deal rond de Brexit. Goed nieuws met name voor Nederland dat als grote handelspartner van de Britten te boek staat. Donderdagochtend stapten echter de eerste 5 ministers en staatssecretarissen al weer op omdat zij zich niet konden vinden in de deal.

Opmerkelijk genoeg daarbij ook de Brexitminister die nauw betrokken is geweest bij het bereiken van deze deal. Vrijdag is het zagen aan de stoelpoten van May in alle hevigheid losgebarsten. May staat op omvallen en daarmee ook de deal. 29 maart 2019 komt steeds dichterbij en de kans op een harde Brexit wordt steeds groter met enorme economische gevolgen voor Nederland en Nederlandse organisaties. De risicomodellen moeten weer aangepast worden. ‘Verandering is de enige constante’.

CEO phishing en geheime overname
Het FD berichtte dat financieel topman Edwin Slutter van Pathé slachtoffer is geworden van ceo phishing. Hackers hebben hem gevraagd om betalingen, in meerdere termijnen, tot een totaalbedrag van 19.244.304 euro aan de franse ceo te doen. Vanzelfsprekend op een bankrekening van de hackers. Reden voor de betalingen, een geheime overname. Dit kan iedere organisatie overkomen; wel is het zo dat je je hier als organisatie tegen kan en moet wapenen. Dit wordt hem ook verweten als cfo: onvoldoende kritische houding. Voor Edwin Slutter overigens de tweede keer dat hij nalatig was, volgens auditexpert en universitair docent Accountancy Francis Bouman. Een nieuwe vorm van ernstige bedreiging tot fraude van buiten de organisatie. ‘Verandering is de enige constante’.

Energie transitie en wapenen tegen gevolgen van de opwarming van de aarde
Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, of in ieder geval in de buurt te komen, moeten huizen van aardgas af, moeten kolencentrales dicht en zijn mega investeringen in energiebronnen als zonnepanelen, windmolens en kerncentrales noodzakelijk. Door de extremere weersomstandigheden zullen riolen moeten worden aangepast, rivieren worden verbreed, dijken worden verhoogd en toenemende vluchtelingenstromen vanuit Afrika en Midden Oosten als gevolg van de klimaatverandering worden gestopt.

Experts begroten dat jaarlijks 300 miljard euro wereldwijd nodig is om klaar te zijn voor de gevolgen van de klimaatveranderingen. Daar komen ondertussen de kosten voor de gevolgen van de enorme overstromingen en ontbossingen in Italië, de bosbranden in California en de Tsunami in Indonesië nog bij. Zo maar drie extremiteiten in de laatste 2 á 3 maanden.

Verandering is de enige constante denk ik dan, als wordt geopperd door geleerden dat de oplossing voor de drukte op het wegennet in Nederland gevonden moet worden in meer containertransport via spoorwegen en water. Juist op het moment dat de belangrijkste rivieren die we hebben, de Rijn en de Maas, geteisterd werden door extreme lage waterstanden waardoor schepen voor zeker 50 procent minder beladen konden worden dan anders. Hoe bouw je dit dan weer in in risicomodellen.

De Future of Finance
Als Financial moet je je voortdurend blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de veranderende omgeving waarin je sneller moet acteren en waarin je vaker en sneller risicomodellen moet aanpassen om adequaat te kunnen inspelen op veranderingen in de wereld om je heen. Je zult je moeten verdiepen in nieuwe technologieën en ontwikkelingen als blockchain, data analyse & proces mining, digitalisering, robotisering en artificial intelligence.

Belangrijk is echter dat je je ook als persoon en als finance professional blijft ontwikkelen. Veranderen klinkt als alledaags, maar in de praktijk blijkt dat veranderen voor veel mensen lastig is. Ook voor financials.

cm: biedt haar lezers voortdurend mooie inzichten hoe organisaties omgaan met eerder genoemde ontwikkelingen. Prima! Daarnaast zijn er ook veel bijeenkomsten en congressen waar je je als financial kunt verrijken met kennis en kunt sparren met beroepsgenoten. Zo organiseert de Hogeschool Rotterdam een congres over de Future of Finance en organiseert Financials For Financials in samenwerking met de BSPD een congres in april 2019 met als titel Verandering is de enige constante. cm: zal hier ongetwijfeld verslag van doen.’

Frans de Vos, bestuurslid Financials For Financials, een onafhankelijke vereniging van en vóór financials, en als Businesspartner verbonden aan HighQ


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder