Klaar voor de toekomst
nieuws De gemeenteraadsverkiezingen liggen nog maar net achter ons. Het resultaat van de verkiezingen is samen te vatten als een verdere verschuiving naar lokale partijen die dichter bij de kiezer staan. In de meeste gemeenten zijn de nieuwe raadsleden inmiddels geïnstalleerd en zij beginnen geestdriftig en vol ambitie aan hun belangrijke taak als volksvertegenwoordiger. In de komende vier jaar zullen zij in de lokale democratie immers een invloedrijke rol spelen. Lokale partijen die meebesturen komen veelal in de raad met een programma voor meer burgerinspraak: De kern is de herkenbaarheid en verbinding met de bevolking te onderhouden. De kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven om gehoord te willen worden over zaken die spelen in zijn of haar directe omgeving. Denk aan veiligheid, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Evident is de bereidheid tot samenwerking tussen partijen en open te staan voor andersdenkenden om zo het gezamenlijk belang te dienen.

Nieuw elan
Ook bij Financials For Financials (FFF), onze vereniging voor financials, was het verkiezingstijd; donderdag 29 maart jl. zijn door de leden tijdens de ALV twee nieuwe bestuursleden verkozen, Danny Kooistra Msc. RA als voorzitter en Mirjam Groenendijk als bestuurslid met portefeuille Marketing & Communicatie en ledenwerving. Oud-voorzitter Henk Menting is benoemd als nieuwe secretaris en bestuurslid Deon Nugteren heeft de taak als penningmeester op zich genomen. Oud-penningmeester Annelieze Heijliger-Tol en oud-secretaris Hans van Lokven hebben na jarenlange trouwe dienst het bestuur verlaten. Algemeen bestuursleden Jolanda van der Steen en ondergetekende blijven actief in het bestuur met portefeuilles Activiteiten, Hogescholen en Partners.

Een jonge, gedreven ondernemer als voorzitter: Danny Kooistra zit vol ambitie. ‘Het aandachtsgebied van de financial is tegenwoordig zoveel breder dan vroeger. Duurzaamheid, digitale ontwikkelingen, robotisering, blockchaintechnologie, het zijn die zaken die het vakgebied nog uitdagender en interessanter maken. Daar willen we in de vereniging nog krachtiger op in gaan zetten. Door kennis te delen, te netwerken en de gelegenheid te bieden om jezelf als financial zowel persoonlijk als professioneel verder te ontwikkelen.’

Futureproof financial
Met deze geestdrift in het bestuur en met de specifieke aandacht voor nog meer communicatie met de leden, Hogescholen en partners spelen wij ook als vereniging in op de trend om nog dichter bij onze ‘cliënten’ te staan. Ook onze leden willen gehoord worden over wat hen bezighoudt en op de hoogte blijven van voor hen relevante ontwikkelingen. Hoe doen we dat? Door samen met onze leden en ambassadeurs een nieuwe visie te ontwikkelen op het vak van de controller van de toekomst; de futureproof financial. De input hiervoor komt vanuit onze eigen leden, partners en andere stakeholders. Zo stond na de ALV een zeer interessante lezing op het programma over blockchain en bitcoin. Dat dit in een behoefte voorziet bleek overduidelijk uit de hoge opkomst, zowel van leden van FFF als vanuit samenwerkingspartner Nivé Opleidingen.

Kennisdeling en ontwikkeling
Voor die verdere ontwikkeling van het vakgebied en de rol van FFF daarin wordt samenwerking met partners steeds belangrijker. Partners als bijvoorbeeld Uitgeverij Vakmedianet, Nivé Opleidingen, Nivé Managementplatform, MVO Nederland en een groeiend aantal hogescholen. Samen met deze partners zullen wij blijven investeren in kennisdeling en ontwikkeling door gezamenlijk lezingen, workshops en events te organiseren en faciliteren. Welke onderwerpen staan de komende maanden bijvoorbeeld op de agenda? Denk aan procesmanagement, robotisering & digitalisering, duurzaamheid en Business Control & Social Impact. En nagenoeg dagelijks komen er nieuwe ideeën en suggesties binnen! Ook is een gratis lidmaatschap op het magazine cm: voor leden van FFF vanuit ons partnership met Uitgeverij Vakmedianet, een mooi voorbeeld van een inmiddels jarenlange, intensieve samenwerking. Evenals deze periodieke columns op het cmweb.nl. waarmee wij financials bijpraten over actualiteiten en ontwikkelingen in ons vakgebied.

Geen lid van FFF, maar wel geïnteresseerd in ons programma en wil je bijblijven over ontwikkelingen in jouw vakgebied? Wij nodigen jou graag uit om eens kennis te maken met onze vereniging tijdens een event of in een vrijblijvend, persoonlijk gesprek met een van de bestuursleden. Meld je aan als nieuw lid. Van harte welkom!

Auteur: Frans de Vos, bestuurslid Financials For Financials en als Businesspartner verbonden aan HighQ.
Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder