Interfaceflor - Mission Zero
nieuws In 1994 zag -oprichter Ray Anderson dat de manier waarop de bedrijfstak te werk ging, principieel niet duurzaam was. Ray zag dat de industrie veel van de waardevolle natuurlijke hulpbronnen op aarde gebruikte en weggooide, met veel te weinig aandacht voor de toekomst.

Hij zag dat het afval uit industriële processen het milieu vervuilde en de uitstoot door energieverbruik de oorzaak was van de opwarming van de aarde. Zijn conclusie: deze cultuur kan hier niet mee door blijven gaan zonder ernstige maatschappelijke en milieukundige gevolgen.

Rays openbaring veranderde vanaf die dag de zakelijke strategie van Interface radicaal en heeft sindsdien de ontwikkeling van het bedrijf gekenmerkt.

Het is onze missie om het eerste volledig duurzame bedrijf te worden - met nul-komma-nul negatieve invloed op het milieu. We noemen dit onze Mission Zero en we zullen deze doelstelling vóór 2020 bereiken.
We willen in evenwicht met de natuur werken zonder negatieve effecten die worden veroorzaakt door onze mensen, processen of producten. En we willen nog een stap verder gaan - om herstellend te worden, meer terug te geven dan we uit het milieu en de gemeenschap halen.

Dit is een enorme uitdaging, die de volledige inzet en het talent van onze mensen eist om tot het innovatieve denken te komen dat we nodig hebben. Van iedereen bij Interface wordt verwacht dat hij of zij vraagtekens zet bij de manier waarop we omgaan met het milieu en erover nadenkt hoe dit kan worden verbeterd. Onze mensen hebben in feite twee managers - de persoon waar ze verantwoording aan afleggen en de planeet.

We trainen onze medewerkers om op een dergelijke manier te werk te gaan en stimuleren ze om vooruitgang te boeken in de richting van Mission Zero. De persoonlijke prestatiedoelstellingen van onze managers en leidinggevenden zijn eveneens gekoppeld aan Mission Zero.

Interface-oprichter Ray Anderson vergeleek de uitdaging van het bereiken van Mission Zero eens met het beklimmen van een berg die hoger is dan de Mount Everest. Met dit in gedachten hebben wij op zeven ambitieuze fronten onze route uitgestippeld om deze 'Berg der Duurzaamheid' te beklimmen.

De zeven fronten

Bij de weg voorwaarts van Interface Inc. heeft Ray Anderson het bereiken van duurzaamheid vaak vergeleken met het beklimmen van een berg die hoger is dan de Mount Everest. Met dit in gedachten hebben we op zeven ambitieuze fronten een pad uitgestippeld om deze duurzaamheid te bereiken.

Om Mission Zero te bereiken, hebben we voor 2020 op zeven cruciale terreinen duidelijke doelstellingen gesteld.

1. Afval elimineren
Alle vormen van afval reduceren tot nul.

2. Schadelijke emissies vermijden
Focussen op de eliminatie van afvalstoffenuitstoot. Het terugbrengen van afvalstromen die negatieve of toxische effecten hebben op natuurlijke systemen.

3. Hernieuwbare energie inzetten
Vermindering van onze vraag naar niet-hernieuwbare energie. Energie afkomstig uit niet-hernieuwbare bronnen wordt vervangen door hernieuwbare energie zoals zonne-energie, windenergie en vuilstortgas.

4. De cirkel sluiten
Herinrichting van processen en producten, zodat alle gebruikte middelen kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt. De technische of natuurlijke kringloop wordt gesloten.

5. Efficiënt transport
Al onze mensen en producten efficiënt transporteren met minimale afvalstoffen en uitstoot.
Dit omvat vestigingsplaats, logistiek en woon-werkverkeer.

6. Betrokkenheid creëren
Een gemeenschap in en rondom Interface creëren die de werking van natuurlijke systemen en onze invloed daarop leert begrijpen, en ze helpen om duurzamer te handelen.

7. Innovatief ondernemen
Innovatieve producten en bedrijfsprocessen ontwikkelen waarbij de focus ligt op het leveren van service en waarde in plaats van materialen. Externe organisaties stimuleren om voor beleidsmaatregelen en marktprikkels te zorgen

Onze sociale strategie

Wij hechten waarde aan de relatie met onze medewerkers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. We hebben een aantal toezeggingen gedaan om hun vertrouwen verder uit te bouwen en te behouden.

Onze belofte aan werknemers: de favoriete werkgever te zijn
We willen erkend worden als de favoriete werkgever door iedereen bij Interface in staat te stellen zijn of haar potentieel volledig te realiseren en bij te dragen aan onze Mission Zero-doelstellingen.

Onze belofte aan klanten: u helpen een betere omgeving te creëren
Wij helpen onze klanten bij het creëren van een betere werk- en leefomgeving door middel van onze producten die een prachtig design, installatiegemak, verbeterde warmte, vermindering van geluidsoverlast en luchtkwaliteit bieden.

Onze belofte aan onze klanten en gemeenschappen: op een eerlijke manier werken
Wij ondersteunen de gemeenschappen waarin wij actief zijn door de plaatselijke bevolking in dienst te nemen, in te kopen bij lokale leveranciers en charitatieve organisaties te ondersteunen. En wij verwachten dat onze leveranciers deze afspraak met ons delen.

Gedurende onze reis op weg naar Mission Zero meet Interface jaarlijks de tot dan toe behaalde resultaten. Met behulp van de EcoMetrics indicatoren berekenen we de volgende gegevens: afvalreductie, de toepassing van hernieuwbare energie, de uitstoot van CO2, het water- en energieverbruik en het aandeel van gerecyclede materialen en bio gebaseerde materialen in onze producten.

Onze prestaties tot nu toe:

Wereldwijde EcoMetrics 2011:

 • Sinds 1996 is het percentage afval dat op de vuilstort belandt met 88% afgenomen, per productie-eenheid;
 • Sinds 1996 is het waterverbruik in ons productieproces met 84% afgenomen, per productie-eenheid;
 • Sinds 1996 is het totale energieverbruik met 47% afgenomen, per productie-eenheid;
 • Sinds 1996 is het gebruik van niet-hernieuwbare energie afgenomen met 64%, per productie-eenheid;
 • Sinds 1996 is de totale uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door Interface afgenomen met 32%;
 • 31% van ons wereldwijde energieverbruik is afkomstig van hernieuwbare bronnen;
 • 44% van onze ruwe grondstoffen zijn gerecycled of zijn biomaterialen;
 • In vergelijking met 1994, zijn de afvalkosten per product afgenomen met 41%.


Duurzame diensten en wereldwijde Social Metrics:

 • ReEntry: in 2011 is wereldwijd 11.243 ton tapijt en tapijtafval van de vuilstort gehouden;
 • Er zijn ongeveer 30 miljoen TacTiles™ verkocht - genoeg om 20% van ons tapijt wereldwijd te installeren;
 • In 2011 is wereldwijd 27 miljoen m2 tegeltapijt verkocht, voorzien van Cool Carpet®;
 • In 2011 is wereldwijd 448.000 ton uitstoot gecompenseerd door middel van ons Cool Carpet® programma;
 • Sinds de start van Cool Carpet® in 2003, is meer dan 146 miljoen m2 van ons CO2- neutrale Cool Carpet® verkocht, en is meer dan 2,5 miljoen ton uitstoot gecompenseerd;
 • Het aantal plaatsgevonden ongelukken is sinds 1999 afgenomen met 66%;
 • 40% van de management functies wordt ingevuld door vrouwen.


Overige geboekte Europese resultaten in 2011:

 • De micro tuft producten hebben een aandeel van 13,2% bereikt binnen onze verkopen van tegeltapijt in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India;
 • De random design producten hebben een aandeel van 15,5% bereikt binnen onze verkopen van tegeltapijt in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India;
 • 99,8% van de producten die verkocht zijn in Europa, werden daar ook geproduceerd.
 • In alle Europese fabrieken is de elektriciteit 100% hernieuwbaar;
 • Van onze collecties bevatten meer dan 140 kleurstellingen 100% gerecycled garen. De minimale hoeveelheid gerecycled materiaal van ons tegeltapijt is 39%;
 • Het product met het meeste gerecycled materiaal is Biosfera Bouclé met 71%

Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder