HvA zoekt bedrijven voor onderzoek
nieuws De Hogeschool van Amsterdam zoekt bedrijven die mee willen werken aan een onderzoek

Gezocht: organisaties in de Metropool Regio Amsterdam die financiële functies van het niveau van Associate degree hebben / zouden kunnen hebben? Het gaat met name om mkb bedrijven en (de grotere) administratiekantoren. Zo ja, zouden jullie mij daar kunnen introduceren, zodat ik daar een interview kan afnemen?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een Associate degree-opleiding (Ad) op het gebied van Finance & Control ontwikkelen. Een Associate degree-opleiding is een tweejarige hbo-opleiding die qua niveau gesitueerd is tussen een mbo-4 opleiding en een hbo bacheloropleiding. Onderstaande tabel geeft een globaal verschil tussen de drie opleidingsniveaus:

mbo-4  Associate degree  Bachelor
Problemen signaleren De vraag formuleren (op operationeel en/of tactisch niveau) De vraag onderzoeken
     
De aangedragen oplossing toepassen De oplossing bedenken en implementeren De oplossingsstrategie formulerenIn het werkveld signaleert HvA trends die wijzen op een behoefte aan deze opleiding. Op basis van een eerste indicatie, overweegt de HvA een Ad-opleiding te ontwikkelen waar afgestudeerden aan de slag kunnen gaan in de volgende rollen:

  • operationeel assistent-controller en assistent accountant (de finance-kant), maar ook als
  • operationeel professional in de interne organisatie/bedrijfsprocessen (de control en bedrijfsvoeringkant).


De Ad Finance professional kan financieel-economische rollen vervullen zoals assistent-controller en assistent-accountant. Deze professional is in staat om zelfstandig dan wel in teamverband, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de onderneming, (financiële) rapportages voor interne maar ook externe verantwoording aan te leveren, gebruik makend van ICT-hulpmiddelen zoals Excel, Exact en ERP-SAP.

De beoogde Ad Finance professional in de rol van operationeel professional is in staat om een verbindende rol te vervullen tussen verschillende bedrijfsprocessen. Door verdergaande digitalisering komen tot voorheen gescheiden (inhoudelijke) bedrijfs- en werkprocessen steeds dichter tot elkaar, waardoor op het laatst één keten van verkoop, via operationeel beheer naar control en financiële afdeling in het verschiet ligt. De Ad Finance professional is als professional in staat om nieuw beleid binnen de interne bedrijfsprocessen te implementeren en op tactisch niveau deze processen te optimaliseren.

HvA wil nader onderzoeken of er in de markt voldoende belangstelling is voor en vraag naar medewerkers met een Ad-opleiding op dit gebied. Daarnaast vraagt zij inhoudelijke input van werkgevers om een passende opleiding te ontwikkelen. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u uw medewerking wilt verlenen aan dit onderzoek.

Voor dit onderzoek werkt HvA samen met een externe partner, Eric Aldewereld (www.ericaldewereld.nl), die veel ervaring heeft op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe Ad-opleidingen. Na uw goedkeuring zal hij telefonisch contact met u opnemen voor het op korte termijn inplannen van een interview.

Voor nadere (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met drs C. (Kees) Post (Opleidingsmanager Finance & Control / Bedrijfseconomie deeltijd). Contactgegevens: c.post@hva.nl / 06 2115 8404


Meer nieuws
Uitnodiging bijwonen blockchai...
Leuk nieuws!

KOIOS start in februari 2020 wederom met de ze... Lees verder

Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder