Geslaagde ALV en Lean workshop Lean Finance
nieuws

Dat Financials for Financials een zeer actieve vereniging van en voor professionals is bleek opnieuw op donderdag 14 april j.l. tijdens de Algemene Ledenvergadering 2016 . De locatie was het Van der Valkhotel in Houten. Zo'n 25 leden waren aanwezig. FFF blijft een organisatie zonder al te veel verplichtingen, maar met uitgebreide mogelijkheden om kennis te halen en kennis te delen. Om je vakinhoudelijk te verdiepen. Op de hoogte te blijven van de laatste relevante financiële ontwikkelingen. En om je netwerk te versterken.
In de nieuwsbrief van december 2015 konden we al lezen dat het bestuur als thema voor 2016 gekozen heeft voor 'Groei'. Tijdens de algemene ledenvergadering bleek al dat dit thema als speerpunt wordt gehanteerd met belangrijke ingrediënten zoals: groei van de economie, van je bedrijf, van je invloed, maar ook persoonlijke groei. Groei kan zelfs een krimp zijn (negatieve groei), maar dan wel gezien vanuit een positief beeld. Soms is zelfs krimp nodig om andere groei te kunnen realiseren. Het geeft impliciet een beweging weer en geen stilstand.

De Algemene ledenvergadering 2016

Na de inloop tussen 16.30 en 17.00 uur werd de vergadering geopend door onze voorzitter Henk Menting. Op de agenda stonden onderwerpen als het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015, het jaarverslag over 2015, de cijfers en de begroting over 2016, voorstel contributie 2017, rooster van af- én aantreden, het bestuursafscheid van Stan van Wissen en de rondvraag.
Met betrekking tot de inhoudelijke gegevens van deze vergadering en de besluiten die daarbij zijn genomen verwijs ik naar de notulen hiervan die op een nader te bepalen tijdstip zullen worden gepubliceerd. Aftredend bestuurslid Stan van Wissen ontving waarderende woorden voor zijn jarenlange inzet t.b.v. onze vereniging en ontving daarvoor een heerlijke fles wijn. Gedurende zijn bestuursfunctie is Stan, dankzij zijn niet aflatende inzet en kennis van zaken, van grote toegevoegde waarde geweest voor onze organisatie.Na de ledenvergadering was het om 18.00 uur tijd om te eten. Heerlijke, goed belegde broodjes, een lekker drankje en onderling boeiende gesprekken om daarna te vervolgen met het tweede gedeelte van de avond: de Leanworkshop.

Docent Lean, Arie Kleingeld , nam ons mee in de filosofie van Lean.

Waarom is Lean zo populair?

De Lean tools zijn heel (be)grijpbaar. Daarnaast is het ook een filosofie: iedere verbetering (hoe klein ook) draagt bij om met het bedrijf stappen voorwaarts te maken en medewerkers kunnen een grote bijdrage leveren. Het is met name de logica van de methode, de snelheid van het verbeteren en de betrokkenheid van de werkvloer die het gebruik van Lean zo effectief maakt.

Lean is een business strategie en bovenal een wijze van werken waarbij alles en iedereen binnen een organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen.
Hierdoor worden verspillingen geëlimineerd. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant. Willen we de wensen van de klant begrijpen dan dien je je als organisatie af te vragen wat deze precies vereist? Wat is volgens de klant de toegevoegde waarde van de diensten en werkzaamheden? Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden verkort en verminderen de kosten. Dat Lean goed werkt weet schrijver dezes maar al te goed. Als toenmalig kwaliteits/disputenmanager (2004 - 2013) van de Zakelijke- en Corporate market van KPN heb ik met mijn teams veel verbeteringen kunnen realiseren binnen de KPN organisatie. Het toepassen van de Lean methodiek had zeer positieve effecten op de klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, het werkkapitaal en de free cashflow.

Lean is dus ook een methode om diensten van een goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te leveren.De managers dienen samen met de mensen op de werkvloer verspillingen (= alles wat geen waarde toevoegt) te minimaliseren. Op basis hiervan worden klanten beter, sneller, efficiënter en goedkoper geholpen. Vrijwel alle grote bedrijven in Nederland passen Lean daarom toe. Het creëren van Flow, orders gaan snel en soepel door het bedrijf. Het is ook een on goingproces van continue verbeteren en Just-do-it waarbij je na evaluatie van het proces via een 'Root Cause Analysis' weer dient bij te sturen op zwakkere punten. Indien een medewerker een goed idee heeft dat wordt ondersteund door zijn/haar omgeving, probeer het dan meteen uit en kijk of het werkt.

Oorsprong Lean

Onze docent Arie vertelde dat de basis van de Lean filosofie ligt bij Toyota. Werkplaatschef Taiichi Ohno bedacht dat alleen bedrijfsprocessen waar de klant voor wil betalen of processtappen waar een klant op wil wachten nuttig zijn. Alle overige activiteiten zijn verspilling, en dus overbodig (waste). Met dit denkbeeld legde hij de kiem voor het Toyota Production System. Het Toyota Production System en de Toyota Way zijn de fundamenten van Lean. Het begrip Lean werd geïntroduceerd door de Amerikanen James P. Womack en Daniel Jones van het Massachusetts Institute of Technology, die de Toyota productiewijze beschreven. We leerden nieuwe begrippen deze workshop zoals: Kaizen, de Value Stream Mapping, De Plan, Doe, Controleer-Actie cyclus (het Demmingmodel) en waardestroomverbeteringen.

Lean praktijkoefeningen


Vervolgens was het tijd voor wat praktijkoefeningen: Er werden drie groepen samengesteld die met elkaar een aantal bedrijfsdisciplines vertegenwoordigden zoals Directie, Productie, Inkoop/Verkoop, Logistiek en Administratie. Bedrijfsonderdelen die op basis van een effectieve en efficiënte samenwerking moesten werken aan een zo goed mogelijk eindproduct waarbij zo veel mogelijk verspilling zou moeten worden uitgebannen. Uiteindelijk moest de klant beoordelen of iedere groep daar in geslaagd was. In aanvang hilariteit en voorpret want de opdracht was simpel teruggebracht tot knip- en plakwerk als een soort van 'metafoor' voor deze bedrijfsprocessen. Er werden een aantal vellen uitgedeeld waar iedere groep mee aan de slag moest. Veel kleurenstickers waarbij iedere kleur een bepaalde bedrijfsmatige actie moest voorstellen binnen het proces. Er werd fanatiek gewerkt om een zo hoog mogelijke productie te halen die dan ook nog kwalitatief goed zou moeten zijn. Dat viel nog niet mee. Toen het 'eindproduct' werd aangeboden bij de klant bleek deze in eerste instantie zeer ontevreden. Teleurstelling bij de groepen. Het bleek nog een hele kunst om de kleurenstickers - die ieder voor een bepaalde bedrijfsfunctionaliteit stonden - op een correcte en efficiënte wijze binnen de kaders hiervoor te plakken. Het was dus tijd voor een time-out tussen klant en bedrijf waarbij de klant aangaf waarom deze niet tevreden was en hoe dit alsnog kon worden bereikt. We werden dus de gang op gestuurd voor overleg. Dit hielp want men ging opnieuw fanatiek aan de slag, nauwkeuriger ook met oog voor ieder detail. Dit keer met het gewenste resultaat want de output bleek een stuk professioneler. De klant was tevreden en sprak zijn waardering daar voor uit.

Netwerkborrel

De workshop duurde alles bij elkaar ruim anderhalf uur en was rond 21.00 afgelopen, het was leerzaam, boeiend en amusant waarbij het bleek dat een optimale samenwerking. onderlinge chemie, slagvaardigheid, kennis en inzicht tot grote prestatie konden leiden. Tijdens de netwerkborrel werd nog wat nagepraat over het verloop van de avond, de Leansessie waarop iedereen rond de klok van 21.30 tevreden weer huiswaarts toog. Het was een zeer nuttige bijeenkomst geweest. Opnieuw bleek dat wij als Financials for Financials een actieve vereniging zijn die continue gericht is op het uitwisselen van kennis, netwerken, vakinhoudelijke verdieping en op de hoogte blijven van de laatste financiële ontwikkelingen. Kijk eens verder op de site voor meer boeiende workshops en bijeenkomsten.

Martin Reitsma, actief en betrokken lid van Financials For Financials


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder