Financiƫle professional, u wordt gemist!
nieuws Afgelopen week won chemieconcern DSM de Henri Sijthoff-prijs, dat is een jaarlijkse prijs van het Financieele Dagblad (FD) voor het beste jaarverslag. Schiphol kreeg de prijs voor het beste jaarverslag van een niet-beursgenoteerde onderneming.

Behalve dat ik heel trots was op DSM omdat ik zelf als sustainability manager reporting aan het jaarverslag had meegewerkt, was ik extra in mijn nopjes omdat beide jaarverslagen een mooi voorbeeld zijn hoe je een integraal jaarverslag maakt, zonder dat je de financiële mensen afschrikt.

Integrale verslaggeving is een vorm van rapportage waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de strategie, governance, beleid en de financiële prestaties van een onderneming en de maatschappelijke, natuurlijke en economische context waarin het opereert. Deze nieuwe manier van verslaggeven werd al vroeg omarmd werd door het Zweedse Novo Nordisk (2004) en het Nederlandse Philips (2009). Integrated reporting is wettelijk verplicht in Zuid-Afrika sinds 2009. Vanaf 1 januari 2016 worden Europese bedrijven die meer dan 500 medewerkers hebben geacht om ook uitgebreid te rapporteren over hun niet-financiële prestaties in samenhang met hun financiële prestaties, wat effectief neerkomt op integrale rapportage.

Grote Nederlandse bedrijven waren al toonaangevend in het maken van duurzaamheidsverslagen en intussen zijn al die voorlopers overgestapt op een integraal verslag: Aegon, AkzoNobel, DSM, ING, NS, Nutreco, Philips, Schiphol, Unilever om er maar een paar te noemen.

Helaas wordt integrale verslaggeving door de meeste financiële professionals in de organisatie nog gezien als een zaak van de duurzaamheidsafdeling. De financiële mensen doen gewoon hun ding. Zij hebben immers hun IFRS en andere wettelijke regels waar zij zich aan moeten houden en de integratie van niet-financiële informatie moeten anderen maar doen, zo is de gedachte. Daarmee doen ze zichzelf enorm te kort.

Integratie van financiële en niet-financiële informatie in een jaarverslag gaat veel verder dan alleen het samenvoegen van wat informatie. Uit ervaring kan ik vertellen dat het zorgt voor een beter begrip van de uitdagingen waar een onderneming voor staat. Integraal verslaggeven leidt tot integraal denken.

Bij duurzaamheidsverslaggeving hoort het maken van een materialiteitsmatrix. Dat betekent dat een bedrijf aan zijn belangrijkste stakeholders vraagt wat zij als de meest materiële kansen en bedreigingen voor de onderneming zien en welk effect dat kan hebben op de business case.
Als het goed is doet de risicomanagementafdeling dat ook, maar dan met daarbij de puur financiële kansen en bedreigingen. Daarnaast hebben bedrijven ook nog wel eens een afdeling Corporate Affairs die naar zaken kijkt die de reputatie van de onderneming zou kunnen bedreigen. Bij het maken van een integraal jaarverslag worden die zaken met elkaar gecombineerd. Dat betekent niet dat de traditionele risicoparagraaf verdwijnt, maar wel dat er in die paragraaf vaker niet-financiële risico’s nu prominenter aanwezig zijn. Een voorbeeld daarvan is AkzoNobel dat grondstoffenschaarste in zijn risico’s heeft opgenomen.

Avans Hogeschool is onder leiding van het lectoraat Sustainable Finance & Accounting nu zelf de eerste stappen aan het zetten voor een integraal jaarverslag over 2015. De eerste groep van studenten doet nu een nulmeting naar wat er al aan financiële en niet-financiële informatie verzameld en gerapporteerd wordt. Een volgende groep studenten zal aan de stakeholders van Avans voorleggen of dit de informatie is op basis waarop zij goed kunnen zien wat Avans allemaal doet en of dat waarde oplevert.

Want dat is waar het bij integraal verslaggeven allemaal omdraait: het laten zien van waardecreatie en niet alleen de financiële waardecreatie. Om die te kunnen laten zien werken we met zes kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal-netwerk en natuurlijk kapitaal.

Op 19 november gaan we daar met studenten en genodigden verder over praten met de CFO van de tapijtfabrikant Interface Emea Richard ter Steege. U bent van harte uitgenodigd, want de ervaren financiële professional wordt nog gemist in dit debat over de toekomst van verslaggeven. Schrijf u hier in!

Marleen Janssen Groesbeek
Lector Sustainable Finance & Accounting
Avans Hogeschool


Meer nieuws
Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder
Verslag BSPD FFF congres
Woensdag 17 april werd het BSPD-FFF Congres 'Verandering is de enige con... Lees verder