Afschaffing dividendbelasting..
nieuws .. splijtzwam of noodzakelijke kwaad

In mijn column van week 18 net na de kabinetsformatie met als titel ‘Transparantie, integriteit en vertrouwen, de basis voor maatschappelijke verantwoording’, heb ik geschreven over het uit de hoge hoed getoverde besluit om de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord op te nemen. Ondertussen zijn we vier maanden verder en is het prijskaartje van dit plan toegenomen van 1,4 miljard naar bijna 2 miljard. Steeds meer partijen, adviesorganen en zelfs multinationals - die gebruik kunnen maken van deze maatregel – zijn eensgezind over de ‘onzin’ van deze maatregel. Sterker nog, diverse landen hebben nu al regelingen in hun fiscale beleid opgenomen die compensatie bieden voor in Nederland betaalde dividendbelastingen. Het zijn in veel gevallen daarom niet de beoogde multinationals die profijt hebben van deze maatregel maar de landen waar zij gevestigd zijn. Zij hoeven straks immers minder compensatie te bieden.

Hersenspinsels van Rutte

Juist omdat vanuit zowel de politieke partijen (met uitzondering van de VVD), als maatschappelijke organisaties, adviesorganen en het bedrijfsleven steeds meer weerstand bestaat tegen deze maatregel verwacht je toch dat onze minister-president Mark Rutte dit onbegrijpelijke hersenspinsel van hem zou laten vallen bij de begroting 2019 die op Prinsjesdag (volgende week) zal worden gepresenteerd.
Alle berichtgeving hierover tot nu toe geeft echter geen enkel signaal dat het die kant op gaat. De oproep vanuit vakbonden tot algehele staking op 2 oktober a.s. als signaal van collectieve woede tegen het voorgenomen kabinetsbesluit is stevig. Het brengt onze Mark echter niet van zijn stuk, evenmin als de kritiek op hem en zijn hersenspinsel vanuit kringen van vooraanstaande (ex)politici. Wat beweegt onze Mark?

Noodzakelijk kwaad

Is de maatregel een ‘noodzakelijk kwaad’ en dus echt van invloed op verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland? Zijn er voor 2 miljard geen betere opties te verzinnen om het vestigingsklimaat te verbeteren en dan met name gericht op de MKB in Nederland, de motor van onze economie? Wie het weet mag het zeggen. Het vreemde is dat de enige voorstander – Mark Rutte zelf, de rest van het kabinet volgt hem immers louter en alleen op basis van het regeerakkoord en niet op basis van enige zinnige onderbouwing – de maatregel zelf niet kan onderbouwen met gedegen doorrekeningen. Logisch natuurlijk omdat de Rekenkamer, het Ministerie van Financiën en het CBS hem niet van zinnige berekeningen op dit gebied kunnen voorzien.

Splijtzwam

Mijn enige conclusie is dat Mark het bewust inzet als een ‘splijtzwam’. Hij is zich er terdege van bewust dat deze voorgenomen maatregel geen stand kan houden en daarom op niet al te lange termijn zal leiden tot een onherstelbare breuk. Het kabinet gaat vallen, niet op basis van twee opeenvolgende struikelende ministers van buitenlandse zaken, maar omdat hij zelf straks de stekker uit het kabinet zal trekken. De interne en externe druk wordt immens groot, en hij zal benadrukken dat het laten vallen van deze maatregel hem zoveel gezichtsverlies zal opleveren dat hij niet geloofwaardig verder kan. Dan zal er ook niemand zijn in zijn omgeving die hem hiervan weerhoudt of het voor hem opneemt zoals hij zelf wel keer op keer heeft gedaan voor falende VVD-ers om hem heen.

De markt ligt daarna open voor Mark, een mooie topfunctie bij Unilever of een andere multinational ligt in het verschiet en anders wel een topfunctie binnen Europa.

Let wel, persoonlijk ben ik vrij lang een grote fan geweest van de onverstoorbare Mark maar nu heeft hij zijn hand overspeeld. Het begint te lijken op de arrogantie van de macht en dat past ook hem niet. Hoogmoed komt voor de val!

Column week 37 voor cmweb.nl is op persoonlijke titel geschreven door Frans de Vos, bestuurslid Financials For Financials, een onafhankelijke vereniging van en vóór financials, en als Businesspartner verbonden aan HighQ.


Meer nieuws
Uitnodiging bijwonen blockchai...
Leuk nieuws!

KOIOS start in februari 2020 wederom met de ze... Lees verder

Korting op CM: Excel en BTW o...
Ontvang nu als FFF lid 10% korting op CM: Excel Acedemy en CM: BTW Acedemy opleidingen! Lees verder
Pensioenakkoord en toekomst va...

In Nederland zijn we al ruim negen jaar bezig met het bereiken van ee... Lees verder

Met waardecreatie naar winst v...
'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ru... Lees verder